Etiske retningslinjer ved slangehold

    AVLET MED LIDENSKAP I NORGE

Etiske retningslinjer for slangehold

Det innebærer et stort ansvar for alle som holder slanger, både i forhold til dyret selv og til omgivelsene. Alle som holder slanger må derfor følge noen etiske retningslinjer som danner et viktig grunnlag for alt slangehold. Ved å kjøpe slange hos Zooticus forplikter man seg samtidig å følge disse etiske retningslinjene. 

1.

Ta aldri slangen ut i det offentlige rom. Den hører hjemme i terrariet der den får dekket behov for rett temperatur, rett fuktighet, trygge og stressfrie omgivelser osv. Dersom du tar dyret ut på gata, i parken, på kjøpesenter el. setter du eget oppmerksomhetsbehov over velferden til dyret og du er dermed ikke egnet til å være slangeeier.


2.

Behandle slangen og dine medmennesker med respekt! Slangen er ikke et leketøy! Bruk aldri slangen til å skremme mennesker som er redd for slanger. Håndter alltid slangen på en rolig og varsom måte for å unngå å stresse den.


3.

Skal barn håndtere slangen skal det skje under oppsyn og veiledning av en voksen. Sikre terrariet der det er små barn slik at dyret ikke kan slippes ut.


4.

Slangen skal aldri hånteres av personer som er under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.


5.

Gi aldri slangen levende fôrdyr. Det er helt unødvendig, unaturlig og forbudt etter norsk lov. Levende gnagere kan i tillegg bite og skade slangen.


6.

Slangen skal holdes og stelles etter kjente retningslinjer gitt for arten. Ta den med til veterinær om den blir syk.