Info

    AVLET MED LIDENSKAP I NORGE

Info

Alle som skal kjøpe et reptil må sette seg godt inn i hvilke krav som stilles for hold. Under "Info" finner du ulike artikler og informasjon som er til hjelp. Til høyre finner du  lenker til sider som gir veiledning til hold av artene på positivlista. Studer veiledningene nøye. Før du kjøper et dyr må du være  sikker på at du har nok kunnskaper og evne til å tilby det som kreves for korrekt hold. 

Etiske retningslinjer ved slangehold

Slik steller du en kongepytonbaby

Positivlisten