Info

Alle som skal kjøpe et reptil må sette seg godt inn i hvilke krav som stilles for hold. Under "Info" finner du ulike artikler og informasjon som er til hjelp. Til høyre finner du lenker til sider som gir veiledning til hold av artene på positivlista. Studer veiledningene nøye. Før du kjøper et dyr må du være sikker på at du har nok kunnskaper og evne til å tilby det som kreves for korrekt hold.

Zooticus

EN EKSOTISK VERDEN